تاریخ و فرهتگ قهوه :: تاریخچه قهوه

تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند

۱۲۴ شماره اطلاع نامه : تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند تاریخچه قهوه :: تاریخ و فرهتگ قهوه تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند

تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند

تاریخچه پیدایش و توسعه قهوه در کشور هلند: در سال 1616م. مسابقه ای برای انتخاب بهترین درختان زنده قهوه و یا دانه قهوه میان اروپاییان برگزار گردید که در نهایت برنده آن یک فرد هلندی به نام ( پیتر فان در بروکه ) بود. بروکه که بازرگان بود در سال 1616 برخی از دانه های قهوه را که از موکا به آمستردام آورده شده بود در گلخانه هایی در باغ گیاه شناسی، در شرایط هوایی جایی که آنها توان رشد کردن داشتند با دقت و تحت محافظت کامل پرورش داد. این رویداد به ظاهر جزئی که با امکانات ناچیزی انجام شده بود تأثیر عمده ای بر تاریخچه قهوه گذاشت. دانه های قهوه که توسط بروکه در چهل سال قبل از موکا به سرقت برده شده بود در شرایط منظم و خوبی در باغ گیاه شناسی به تولید بوته های متعدد قهوه رسید و نام آنها را قهوه عربیکا گذاشت. در سال 1658 این هلندی برای اولین بار آنها را در سیلان ( سریلانکا ) و بعدها در جنوب هند پرورش داد. او سپس تولید انبوه درختان قهوه را در کشتزار های جاوه ( اندونزی ) انجام داد و دلیل او این بود که جلوی عرضه زیاد آن به دلیل افت قیمت گرفته شود. در طول چندین سال تأمین کنندگان اصلی قهوه در اروپا، مستعمرات هلند بودند.